Výsledky 2. kola přijímacího řízení byly zveřejněny 7. 6. 2023.

Zápisové lístky je nutné odevzdat do 21. 6. 2023.

Informační schůzka pro přijaté do 1. ročníků se bude konat 14. 6. 2023 od 16:00 hodin v budově školy.

Uchazeči/Přijímací řízení/Výsledky přijímacího řízení