Ve čtvrtek 8. března 2018 pořádala naše škola již šestý ročník soutěže odborných dovedností „Barvy jara a velikonoc“, spojenou s výstavkou prací žáků. Nad akcí převzal záštitu starosta města Lomnice nad Popelkou pan Josef Šimek. Pro konání letošního ročníku jsme opět zvolili reprezentativní prostory lomnického zámku. Soutěž jsme uspořádali tak, aby si návštěvníci mohli prohlédnout nejen předem vyrobené a vystavené exponáty, ale měli i možnost sledovat odborné dovednosti soutěžících ze všech 9 zúčastněných škol (SŠ profesní přípravy Hradec Králové, SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant, SOŠ Liberec, SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, SOŠ a SOU Městec Králové, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha, SOŠ a SOU Třešť, OU Chroustovice, SŠ Lomnice nad Popelkou). Práci soutěžících v průběhu celé akce pozorně sledovala tříčlenná odborná porota, pro kterou hlavními hodnotícími kritérii byly čistota, profesionálnost provedení, dodržování bezpečnostních a hygienických zásad, vzhled, originalita, celkový dojem a letos jsme nově zařadili i hodnocení chuti. Po ukončení soutěže porota získané výsledky pečlivě zpracovala a rozhodla následovně:

 

Kategorie Cukrářské dovednosti

  1. místo: Michaela Vodičková, Odborné učiliště, Chroustovice
  2. místo: Eliška Holá, Odborné učiliště, Chroustovice
  3. místo: Jitka Jelínková, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třešť

 

Kategorie Kuchařské dovednosti:

  1. místo: Anita Štanglová, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třešť
  2. místo: Bohuslav Zeman, Střední odborná škola, Liberec
  3. místo: Daniela Turnovská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové

 

Kategorie Pekařské dovednosti

  1. místo: Dominik Truneček Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují
  2. místo: Diana Danielová, Střední škola profesní přípravy Hradec Králové
  3. místo: Patricie Karsová, Střední škola, Lomnice nad Popelkou