Na základě Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek Č. j.: MSMT-4337/2021-6 dochází k těmto změnám v termínech:

Nahlížení do spisu je stanoveno nejpozději
do 27. 4. 2021, 12:00 hod. pro maturitní obory
do 19. 4. 2021, 14:00 hod. pro učební obory
do 17. 5. 2021, 14:00 hod. pro všechny obory

Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
dne 28. 4. 2021 pro maturitní obory
dne 22. 4. 2021, 10:00 hod. pro učební obory
dne 19. 5. 2021, 10:00 hod. pro všechny obory

Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno do vlastních rukou pouze nepřijatým uchazečům.

Stejnopis rozhodnutí si můžete podle potřeby vyžádat v sekretariátu ředitele školy
od 28. 4. 2021 od 12:00 hod. pro maturitní obory
od 22. 4. 2021 pro učební obory
od 19. 5. 2021 od 12:00 hod. pro všechny obory

Svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku správnímu orgánu, který rozhodl o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
tj. do 12. 5. 2021 pro maturitní obory
tj. do 6. 5. 2021 pro učební obory
tj. do 2. 6. 2021 pro všechny obory