Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. 9. 2022.

Stravování je zajištěno pro ubytované žáky od 1. 9. 2022, pro neubytované od 2. 9. 2022.

Domov mládeže bude v provozu od středy 31. 8. 2022 od 17,00 hodin.

První ročníky budou třídní učitelé očekávat v 8,30 hodin u hlavního vchodu do budovy školy, Antala Staška 213, kde si je rozeberou dle oboru studia. Pokud se žák opozdí, dostaví se do sekretariátu školy.
Zahájení bude první den probíhat od 8,30 do cca 11,30 hodin

Adaptační den prvních ročníků proběhne 2. 9. 2021 od 7,30 do cca 11,30 hodin s třídním učitelem v budově školy.

Vyšší ročníky zahájí od 7,30 do 8,15 hodin v budově školy, Antala Staška 213 v kmenových třídách.